Ημ/νια δημοσίευσης: Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

Επανάσταση στην εκλογική διαδικασία με χρήση τεχνολογίας blockchains

Εν μέσω της μεγάλης συζήτησης για το bitcoin, έχει επισκιαστεί η ύπαρξη ενός παράγοντα με μεγαλύτερη συνεισφορά στην κοινωνία. Η ύπαρξη του bitcoin κατέστη εφικτή εξαιτίας των blockchains που στην απλούστερη τους μορφή αποτελούν διάσπαρτα ηλεκτρονικά βιβλία τα οποία παρέχουν αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και ενισχυμένη ασφάλεια μέσω μιας αποκεντρωμένης δομής.

Η υιοθέτηση των blockchains παγκοσμίως αφορά ένα ευρύ πεδίο αγαθών και υπηρεσιών όπως έξυπνες συμβάσεις, δικαιώματα ιδιοκτησίας, υγειονομική περίθαλψη και ανθρωπιστική βοήθεια. Ωστόσο εκείνο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής είναι η τεράστια επίδραση τους στην ανατροπή του τρόπου διεξαγωγής εκλογών. Η ορθή εφαρμογή τους θα συμβάλλει στην κινητοποίηση νέων εκλογικών σωμάτων, στην ενίσχυση συμμετοχής των ψηφοφόρων, στον περιορισμό της βίας και την διεξαγωγή εκλογών σε πιο ασφαλείς και αξιόπιστες συνθήκες.

Εδώ παίζει ρόλο η τεχνολογία των blockchains. Στην περίπτωση των κρυπτονομισμάτων(π.χ. bitcoin), η blockchain καταγράφει, επαληθεύει και διασφαλίζει οικονομικές συναλλαγές. Στην περίπτωση διεξαγωγής εκλογών, οι ψηφοφόροι με επαληθευμένη ταυτότητα θα ασκούν το δικαίωμα ψήφου ηλεκτρονικά με χρήση blockchains, όπου οι επιλογές τους θα είναι διασφαλισμένες και διαφανείς, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών. Επιπλέον, τα μέτρα προστασίας που περιλαμβάνουν, είναι πολλά υποσχόμενα για την ευρύτερη διάδοση και διασφάλιση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Μεγάλο μέρος της επιτυχίας αυτής βασίζεται στην ισχυρή ασφάλεια των blockchains και στην τήρηση των κανόνων που τις διέπουν.

Η προστασία της ταυτότητας των ψηφοφόρων αποτελεί κρίσιμο ζήτημα. Ο κάθε ψηφοφόρος θα διαθέτει ένα μοναδικό και προσωπικό αριθμό ταυτοποίησης. Στην blockchain, ο καθένας θα δύναται να δει τον τρόπο ψηφοφορίας ενός ψηφοφόρου με επαληθευμένη ταυτότητα, αλλά η πραγματική ταυτότητα συνδεδεμένη με συγκεκριμένο αριθμό ταυτότητας θα απαιτεί προσωπικές και αυστηρές μεθόδους επαλήθευσης πρόσβασης που δεν διαφέρουν από εκείνες που συνδέονται με τους αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης. Έτσι, θα είναι εφικτή η άμεση επιβεβαίωση της αξιοπιστίας των εκλογών, ενώ ταυτόχρονα θα διατηρείται η ανωνυμία και προστασία των ψηφοφόρων.

Οι πιθανοί ψηφοφόροι στον αναπτυσσόμενο κόσμο θα συμμετέχουν ευκολότερα στην πολιτική πραγματικότητα με χρήση εξ αποστάσεως πλατφόρμων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας διασφαλισμένων με blockchains. Η απλότητα ενός κατάλληλα εφαρμοζόμενου καθεστώτος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας δεν θα συμβάλλει μόνο στην ενίσχυσητης προσέλευσης των υφιστάμενων ψηφοφόρων και της αποτελεσματικότητας, αλλά θα καθιστά προσβάσιμο ένα ανεκμετάλλευτο τμήμα του εκλογικού σώματος που στο παρελθόν αντιμετώπιζε απαγορευτικά εμπόδια στην πολιτική συμμετοχή.

Παρόμοια οφέλη διαπιστώνονται στον αναπτυγμένο κόσμο, όπου το θεσμικό σθένος και η δυνατότητα ύπαρξης υποδομών καθιστούν την εφαρμογή αμεσότερα εφικτή. Η ελευθερία της ψηφοφορίας ηλεκτρονικά μπορεί να συμβάλει σε αποφυγή νομικών αντιπαραθέσεων αναφορικά με την αξιοπιστία του αποτελέσματος. Αρχικά, η δυνατότητα καταγραφής της ψήφου ηλεκτρονικά θα εφαρμοστεί έτσι που να επιτρέπει ταυτοποίηση ψηφοφόρων και ξεκαθάρισμα απαρχαιωμένων εκλογικών καταλόγων. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα οδηγήσει επίσης στην εξάλειψη εμποδίων που προκαλούν οι ουρές πολύωρης αναμονής και εκλογικών κέντρων με ανεπαρκείς υποδομές, που στο παρελθόν απέτρεπαν τμήματα ψηφοφόρων από την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Ένα σύστημα βασιζόμενο σε blockchain θα συμβάλει στην εξάλειψη δαπανών των παραδοσιακών συστημάτων κατά τη διάρκεια των εκλογών και στην πιθανή μείωση δαπανών σε μεταγενέστερη φάση.

Ωστόσο, τα συστήματα θα πρέπει να σχεδιαστούν για τη διαχείριση εκατομμυρίων ψήφων. Το bitcoin ξεχωρίζει για τις φτωχές επιδόσεις του,καθώς χειρίζεται μόνο 300.000 συναλλαγές ημερησίως σε παγκόσμιο επίπεδο απαιτώντας τεράστια ποσότητα ενέργειας για την διεκπεραίωση τους. Το ethereum, δεύτερο μετά το bitcoin σε όρους κεφαλαιοποίησης αγορών και πρωτοπόρο για τις έξυπνες συμβάσεις, λειτουργεί σε μια blockchain με διαφορετικούς κανόνες και με καλύτερη δυνατότητα διεκπεραίωσης συναλλαγών. Μολονότι δεν είναι επαρκές για εκλογικές αναμετρήσεις, προβλέπεται ότι θα έχει ίδια δυνατότητα συναλλαγών με την Visa σε λίγα χρόνια.

Επιπλέον, καθίσταται απαραίτητη η επαρκής αντιμετώπιση ανθρώπινων εμποδίων στην εφαρμογή. Στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες παρατηρείται ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης στα εκλογικά συστήματα που δύσκολα αγνοείται. Μια απόπειρα επεξήγησης της διαδικασίας θα χρειαζόταν απαραίτητα να απεικονίσει την προστασία δεδομένων και την αμεροληψία ενός κατανεμημένου μητρώου, σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Ασφαλώς, αυτό δεν είναι εύκολο.

Άλλα εμπόδια που συνιστούν μεγαλύτερες προκλήσεις εμπεριέχουν την ανθρώπινη προκατάληψη και την υποκρισία των κυβερνήσεων. Εάν οι ίδιες προκαταλήψεις που εκδηλώνονται στα εκλογικά κέντρα περάσουν σε άλλο στάδιο της εκλογικής διαδικασίας, θα υπονομευόταν η συμβολή του συστήματος στο δημόσιο συμφέρον. Δεδομένων των γνωστών δυσκολιών με την καταχώρηση των ψηφοφόρων στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό, αυτό παραμένει μια σημαντική ανησυχία. Η παρουσία ανεξάρτητων εκλογικών παρατηρητών θεωρείται απαραίτητη όσο ποτέ.

Οι σκεπτικιστές θα συνεχίζουν να καταδεικνύουν πιθανές αδυναμίες και παρερμηνείες των blockchains. Η τεχνολογία είναι ακόμα νέα και άγνωστη, και οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των πλημμελώς εφαρμοζόμενων συστημάτων είναι σημαντικές. Θα ήταν όμως λάθος να στηλιτεύσουμε την τεχνολογία εξαιτίας των ανυπέρβλητων τεχνολογικών προκλήσεων, όταν έχει τόσα να μας προσφέρει.

Βίκυ Μανιάτη

Παραπομπή

https://www.csis.org/analysis/blockchains-will-change-way-world-votes

email